Pave Johannes XXIII ventes saligkåret

Roma (KNA/Catholic Herald) - Pave Johannes XXIIIs saligkåring rykker nærmere, skriver italiensk presse. Det svært omfattende arbeidet som går forut for en saligkåring, har pågått i mer enn 30 år og er nå nådd til veis ende. Dermed må man snart kunne vente en uttalelse fra kongregasjonen for helligkåringer, heter det.

Angelo Giuseppe Roncalli ble født i 1881 og tok navnet Johannes XXIII da han i 1958 ble valgt til pave. Det var ham som juledag 1961 sendte ut den apostoliske konstitusjonen Humanae salutis, innkallingen til Det annet Vatikankonsil. Her understreket han nødvendigheten av å gjøre som Kristus oppfordrer oss til: Å tyde tidens tegn. Hans intensjon var å åpne Kirken mot verden. Johannes XXIII døde andre pinsedag, den 3. juni 1963.

De to første etappene i saligkåringsprosessen, positio og informatio, menes å være avsluttet. Under positio gjelder det å finne ut av hvorfor en gitt person søkes saligkåret. Informatio er den fasen hvor alt bevismateriale samles inn og undersøkes grundig. Blant annet skal alt som kandidaten har skrevet gjennomgås, og så er det miraklene. For Johannes XXIIIs vedkommende foreligger det beretninger om mirakler i hundrevis - av disse menes 15 å være anerkjent.

Johannes XXIII, som står den nåværende pavens hjerte nær, fikk betegnelsen il papa buono, den gode pave. Hans store popularitet menes å ha hatt en gagnlig innflytelse på saligkåringsprosessen.

Katolsk Orientering 8/1998, o: pe