Historiker venter saligkåring av Pius XII

Vatikanet (KAP/CWN) - Den franske jesuitten og kirkehistorikeren p. Pierre Blet SJ, som er den ledende nålevende eksperten på Kirkens handlinger under Den annen Verdenskrig, tror at pave Pius XII med tiden vil bli saligkåret. Til den siste utgaven av det italienske månedstidsskriftet Trenta Giorni (30 dager) sier han at han tror at Pius XIIs sak er blitt forsinket av «diplomatiske grunner».

P. Blet er den eneste gjenlevende av fire jesuittiske historikere som etter oppdrag fra pave Paul VI mellom 1965 og 1981 grundig undersøkte og sammenfattet innholdet av de hemmelige vatikanske arkivene om Den annen Verdenskrig. De skrev et 12-binds sammendrag av disse dokumentene.

Etter den nylige utgivelsen av et Vatikandokument om Holocaust, og de etterfølgende sinte reaksjonene fra noen jødiske ledere, publiserte p. Blet et essay som forsvarte pave Pius XIIs handlinger og anklaget Pius' kritikere for bakvaskelser.

P. Blet sier i intervjuet at de anklagene som stadig er rettet mot Pius XII siden Rolf Hochhuths stykke «Stedfortrederen» i 1963, var en del av en kampanje som ble styrt av den daværende østblokken. Han sier at i realiteten var pave Pacelli en realist, som gjennom sitt engasjement og sin klokskap reddet livet til tusener av jøder. De som i dag fortsatt anklager Pius XII, gjør det mot bedre vitende og i den hensikt å manipulere den offentlige opinion, sier p. Blet. Pave Johannes Paul II kalte for to måneder siden p. Blet dom en fremragende kilde for å bedømme pave Pius XIIs pontifikat.

Kathpress og Catholic World News 19. mai 1998, o: pe