Erkebiskopen av Torino om likkledet

Kirken kan ikke uttale seg om de vitenskapelige undersøkelsene av likkledet i Torino, som ifølge tradisjonen er det tøystykke som Kristi døde legeme ble svøpt i etter korsfestelsen. Det sa erkebiskopen av Torino, kardinal Giovanni Saldarini, på en konferense om likkledet som nylig ble avholdt i anledning av at likkledet er utstilt for allmenheten i Torinos domkirke frem til 14 juni.

I 1988 ble det foretatt en C14-datering av et fragment av likkledet til 1300-tallet. "Resultatet av undersøkelsene ga opphav til diskusjoner," sa kardinal Saldarini. "Kirken kan bare konstatere at diskusjonene finnes og kan ikke uttale seg om dem. Paven minnet oss nylig [under sitt besøk i Torino 24 mai] at kirken ikke har noen kompetense til å uttale seg i vitenskapelige spørsmål, men forventer at vitenskapen skal ta stilling utifra vitenskapelige resultat."

Kardinal Saldarini fortalte at neste gang likkledet skal stilles ut blir i år 2000. Inntil da kommer man til å konsentrere seg om konserveringsspørsmål. Andre vitenskapelige undersøkelser utsettes til etter jubelåret.

OB/6.6.98

av Webmaster publisert 07.06.1998, sist endret 07.06.1998 - 17:34