"Cowboymentalitet" i bioteknologien

Bonn (KNA) - Moralteologen Dietmar Mieth i Tübingen sier at det brer seg en "Cowboymentalitet" i den biomedisinske forskningen og genteknologien. Den "enormt akselererende utviklingen" på dette området gir menneskene stadig økende angst, sa Mieth sist helg på en kongress i Karlsruhe i Tyskland. Samfunnet må ta seg tid til å utrede mulighetene og risikoene ved denne utviklingen. Betingelsene for livet i fremtiden må ikke bli trukket opp utelukkende "i hjernene til noen isolerte og forblindede forskere", sa talsmannen for etikksenteret ved universitetet i Tübingen.

Mieth, som også er rådgiver for Europakommisjonen i spørsmål om bioetikk, gikk samtidig mot en fullstendig fordømmelse av genteknologisk og biomedisinsk forskning. Så lenge den beveger seg innenfor rammene for menneskeverdet og forfølger sine mål med rimelig midler, ka forskningen gi menneskene mulighet til et bedre liv, fordele godene bedre og hjelpe til med å beskytte miljøet. Likevel gikk etikeren på nytt mot undertegningen av Europarådets konvensjon for bioetikk.

Kathpress 22. juni 1998; o: pe

av Webmaster publisert 28.06.1998, sist endret 28.06.1998 - 18:59