Tre katolske prester arrestert

Khartoum - Tre katolske prester er blitt arresterte i Sudan, mistenkt for innblanding i bombeeksplosjoner i juni, melder Vatikanets nyhetsbyrå for misjonsområdene, «Fides». I et kommuniké fra erkebispedømmet Khartoum, offentliggjort gjennom Vatikanet, heter det at prestene Lino Sebit, Hilary Boma og William Nilo ble arrestert i politiraid de siste dagene. Fader Bomas bror Charles ble også arrestert.

«Denne typen fremferd rettet mot katolske prester i forbindelse med eksplosjonene, synes å være del av et forsøk på å bringe den katolske kirke i Sudan i miskreditt», heter det i uttalelsen fra erkebispedømmet.

Det dreier seg om kraftige eksplosjoner kvelden til den 30. juni, som er årsdagen for generalløytnant Omar Bassan Al-Bashirs kupp og maktovertagelse i 1989.

Den 28. juli tidlig om morgenen rykket 40 politi og sikkerhetsmenn inn i Hilla Mayo-kirken i Khartoum for å arrestere fader Lino Sebit, anklaget for mord. Presten var ikke hjemme. Men alle på stedet, inklusive skolebarn, ble tvunget til å være der frem til kl. 13.00. Dagen etter kom presten selv til politiet, sammen med den katolske kirkes advokater. Da lød anklagen at han var delaktig i bombeeksplosjonen. Han ble arrestert. Siden da har forsøk fra kirkens advokaters side på å nå ham, slått feil. Det opplyses ikke hvor han er fengslet. Fader Lino er en ung prest, presteviet i 1996, ved Ugandamartyr-menigheten i Hilla Mayo i Khartoum. Den 1. august trengte et stort antall sikkerhetsfolk seg inn i den katolske katedralen. Folk ute på plassen ved kontorene og prestebligene ble tvunget til å sette seg ned på bakken. De spurte den sudanesiske sognepresten, fader Emil Saad Soleiman, hvor fader Hilary Boma var. Han ble så med gevær rettet mot seg beordret til å bryte opp døren til prestens rom, men nektet. Så snart fader Hilary, bispedømmets kansellist, åpnet døren, ble han arrestert, og rommet han ble gjennomsøkt på brutaleste vis. Rett før hadde en annen prest, fader William Nilo, åpnet døren fra sitt rom, for å se hva all uroen utenfor skyldtes. Han ble tvunget til å sette seg på bakken samme de andre, og etterpå ført bort sammen de andre. Fader Boma er den prest i erkebispedømmet som er blitt utpekt av erkebiskopen til å pleie kontakten med myndighetene. Senere ble fader William løslatt.

En fransk katolsk gruppe som følger med på utviklingen i Sudan, «Vigilance Soudan», opplyser at regimet i Khartoum har trappet opp sine angrep på katolikker, i det de til og med sendte sikkerhetsstyrker inn i St. Matthew-katedralen for å gjennomsøke den. «Vi har nå gått over fra plaging av kirken til forfølgelse», sa gruppen i en uttalelse, og la til at den «frykter det verste, inkludert tortur» av de arresterte prester.

(CWN, Misna)

av Webmaster publisert 04.08.1998, sist endret 04.08.1998 - 23:35