Nytt om cisterciensernes grunnleggelse i Midt-Norge

Cistercienserne i Norge har sendt ut et nyhetsbrev til sine venner og støttespillere. I brevet fremgår det at en gruppe søstre har besøkt Trondheim under Olsok for å ta en endelig avgjørelse med hensyn til stedet for en klostergrunnleggelse. Blant de tre søstrene som reiste til Trondheim var også norske søster Ina som i en årrekke har vært en pådriver i arbeidet med å få cisterciensersøstre til landet.

Grunnleggelsen skal skje fra klosteret Our Lady of the Mississippi i Dubuque i Iowa, USA. Dette klosteret sender 5 søstre. Det er søster Rosemary Durcan som skal lede grunnleggelsen, og søstrene Marjoe Backhus, Elizabeth Simmons, GilChrist Lavigne og Nettie Louise Gamble. Ekstra gledelig for oss i Norge er at to norske søstre også vil bli knyttet til grunnleggelsen. Det er søster Ina Andresen, egentlig fra et kloster i Laval i Frankrike, som nå har levd noen måneder blant søstrene i Iowa med tanke på den kommende grunnleggelsen. Senere vil søstrene også få selskap av sr. Hanne Maria Berentzen som tilhører klosteret Mount St. Mary's i Wrentham, Massachusetts. Dette er moderklosteret til klosteret i Iowa.

Nyhetsbrevet gir ingen nøyaktig dato for når en grunnleggelse vil finne sted, men antyder en dato mellom januar og februar 1999. Den vil være knyttet til klosteret i Iowa inntil den eventuelt vil ha utviklet seg nok til å bli et selvstendig abbedi.

Cistercienserordenen er en kontemplativ orden av den benediktinske familie. Den feirer i år 900-års jubileet for grunnleggelsen av sitt første kloster. Den opplevde rask vekst i middelalderen og hadde også flere viktige klostre i Norge. I dag er den representert her i landet ved biskop John Willem Gran og broder Robert Anderson.

av Webmaster publisert 07.08.1998, sist endret 07.08.1998 - 14:26