Jon Atle Wetaas avlegger evige løfter

Den 8. august, festen for den hellige Dominikus, blir en stor dag for dominikanerne i Norge. Da avlegger fr. Jon Atle Wetaas sine evige løfter under kveldsmessen i St. Dominikus kirke. Frater (broder) Jon Atle er fra Oslo og ble opptatt i Den katolske kirke i St. Dominikus kirke 21. desember 1991. Han har studert i Strasbourg og Lille i Frankrike, og skal etter løfteavleggelsen til dominikanernes kommunitet i Lyon for en toårs periode.

av Webmaster publisert 07.08.1998, sist endret 29.03.2014 - 13:47