Netanyahu truer med å nekte nyutnevnt katolsk biskop innreisetillatelse

Roma-Jerusalem, 7.8.98 (Kathpress/CWNews.com/Vatikanets pressetjeneste) - Forholdet mellom Israel og Den hellige Stol er blitt belastet etter utnevnelsen av en ny biskop for Galilea. Diplomatiske kretser i Roma og Jerusalem har overfor «Kathpress» bekreftet de opplysninger som er fremkommet i den israelske avis «Ha'Aretz». Der ble det meldt at den israelske regjering har advart Vatikanet mot å utnevne den 70-årige biskop Boutros (Pierre) Mouallem til ny erkebiskop for det melkittisk-katolske bispedømme Akko. Pave Johannes Paul II har likevel utnevnt ham. Erkebiskopen er en palestiner fra Galilea, og har inntil nå vært biskop for melkittiske katolikker i Brasil.

Fra kirkelig hold vises det til at det i grunnavtalen mellom Israel og Pavestolen klart er nedfelt at slike personalavgjørelser kun er kirkens anliggende. President Benjamin Netanyahu sa i en kommentar at han ikke utelukket at den nyutnevnte erkebiskop ville nektes innreisevisum. Israelerne mener at han er for pro-palestinsk, og Netanyahu hevdet at PLO hadde utøvet press på Vatikanet.

På fredag sendte Vatikanets pressekontor ut denne kommentar til saken:

«I anledning av det som er blitt publisert i forbindelse med utnevnelse av den nye biskop av Akka for gresk-melkittene, i Galilea, H.E.Msgr. Pierre Mouallem, presiserer visedirektøren for Den hellige Stols pressekontor, fader Ciro Benedittino, det følgende:

  1. Utnevnelser av biskoper i den katolske kirke er noe som tilkommer den romerske pontiff, ved utøvelsen av hans øverste myndighet;
  2. Hva gjelder designasjonen av H.E. Msgr. Mouallen, var den foretatt av den gresk-melkittiske kirkes synode, uten noen form for ytre press;
  3. Den fundamentale avtale som er inngått mellom Den hellige Stol og Staten Israel bekrefter at kirken og staten er autonome innen sine respektive områder, jfr. art. 3, §§ 1 og 2.

Uttalelsen oppfattes som en skarp tilrettevisning av den israelske regjering.

Det er blitt kjent at Israel fra sin side utøvet press på Vatikanet for å få utnevnt sin egen kandidat, fader Emil Shufani fra Nasaret. Netanyahus kontor bekreftet at Israel - «som suveren stat, som også omfatter Galilea» - hadde gitt uttrykk for sine synspunkter overfor kirken.

Dersom Netanyahus regjering gjør alvor av trusselen om å nekte den nye erkebiskop innreise, vil det innebære en alvorlig forverring av forholdet mellom kirke og stat i landet.

av Webmaster publisert 09.08.1998, sist endret 09.08.1998 - 19:53