Pavestolen kritiserer Israels utvidelse av Jerusalems grenser

Vatikanets FN-delegasjon har offentliggjort en uttalelse som skarpt kritiserer Israels beslutning om å utvide byen Jerusalems jurisdiksjonsområde, og støtter sikkerhetsrådets kritikk av Israel i denne saken sist måned.

Beslutningen «volder stor uro», heter det, «den fremmer på ingen måte en dialog som tar sikte på å løse Den hellige Stad-problemet». En talsmann for Pavestolen i FN, msgr. George Panikulam, ville ikke svare på hvorfor utspillet kommer nå. Men det spekuleres i at tidspunktet har sammenheng med Netanyahu-regjeringens forsøk på å blokkere utnevnelsen av en palestinsk flyktning til ny erkebiskop i Galilea.

av Webmaster publisert 09.08.1998, sist endret 09.08.1998 - 19:53