Karmel kloster i Tromsø innvies 23. august

Karmel kloster i Tromsø blir innviet den 23. august av biskop-prelat Gerhard Goebel MSF av Tromsø. Biskop-prelat Georg Müller av Trondheim vil også være tilstede sammen med representanter fra ordenen. Blant de mange gjester fra nær og fjern er 10 junioratsbrødre fra Warszawa-provinsen som har vært to måneder i Tromsø og arbeidet med ferdigstilingen av klosteret.

Søstrene ankom Norge fra Island i 1990 og bodde i et vanlig bolighus frem til 1995. Siden flyttet de inn i det da ennå uferdige klosteret. Ved ankomsten var de 12 søstre, nå er de 19, flertallet fra Polen, men også to norske. Mye av arbeidet på den store bygningen - verdens nordligste karmelittkloster - er gjort av søstrene selv og av frivillige. Pengene til grunnleggelsen er kommet fra private givere og organisasjoner, fremfor alt i Tyskland.

Søstrene er blitt tatt godt imot av lokalbefolkningen. Den katolske kirke i Nord-Norge er en liten minoritet. I prelaturet Tromsø (som omfatter hele landsdelen) var det per 31.12.97 1.452 katolikker, hvorav 410 i selve Tromsø.

Søstrene feirer for øvrig innvielsen med en CD-utgivelse. CD'en "La oss sammen prise Herren" er oppstått etter ønske fra de mange som har besøkt søstrene og lært å sette pris på deres musikk.

av Webmaster publisert 17.08.1998, sist endret 17.08.1998 - 20:50