Tror på pavelig bønn om tilgivelse for inkvisisjonen

Pater Georges Cottier er pavelig "husteolog" og leder for den teologisk-historiske kommisjon i forberedelsene foran jubelåret 2000. Hans kommisjon, der også den svenske teologen Göran Hallonsten er med, har i oppgave å foreta en grundig historisk analyse av skygger som hviler over Kirkens historie, en slags samvittighetsransakelse for å hjelpe den kristne kirken til å gå inn i det tredje årtusen med ren samvittighet. I fjor avholdt kommisjonen et kollokvium om jødefiendtlighetens røtter i den kristne tradisjon. I oktober skal neste kollokvium avholdes, denne gang om et annet brennende emne: inkvisisjonen. Hvordan var det mulig å anvende vold i evangeliets navn?

Pater Cottier sier at kommisjonen anser det som viktig å få frem sannheten, og deltagerne er valgt ut på bakgrunn av deres historiske kompetanse. De fleste er historikere og flere er ikke-katolikker. Pater Cottier mener at paven sannsynligvis kommer til å komme med en form for bønn om tilgivelse for inkvisisjonen i forbindelse med jubelåret.

Pater Cottier sier at når man gransker Kirkens historie, må man også ta hensyn til de ulike epokenes mentalitet. "Det dreier seg ikke om å anklage det forgangne. Om bare femti år kommer man nok til å gå hardt frem mot en del av vår atferd! Vi må være solidarisk med Kirken i alle tider og generasjoner. Hva det dreier seg om er å be dem om forlatelse, som en mengde kristne syndere har formørket det kristne budskapet for."

Pater Cottier betiner også at det er viktig å skille mellom personlig og kollektiv skyld. Det er bare synderen, det enkelte menneske som har begått en handling, som kan angre den. I strikt betydning kan derfor Kirken som kollektiv ikke angre det dens enkelte medlemmer har gjort. Men, sier han, "i Kirken er alle hverandres lemmer". Det fins en solidaritet på godt og vondt mellom alle kristne som gjør at det det som "mennesker i en viss periode har gjort, kaster en skygge over Kirkens ansikt".

(Vatikanradioens skandinaviske avdeling/OB/14.8.98)

av Webmaster publisert 17.08.1998, sist endret 17.08.1998 - 20:56