Preste- og diakonvielse i OKB

Lørdag 22. august blir det både preste- og diakonvielse i St. Olav katolske kirke i Oslo. Biskop Gerhard Schwenzer SSCC skal da prestevie Frode Eikenes (29) og diakonvie Karl Borromeus Le Hong Phuc (27). Diakonembedet er i katolsk tradisjon et geistlig embede og vanligvis siste steg før prestevielsen.

De to representerer, hver på sin måte, et aspekt av Den katolske kirke i Norge. Frode Eikenes er norsk konvertitt fra Grimstad, mens Karl Borromeus Le Hong Phuc kom til Norge fra Vietnam som flyktning. Hans familie er bosatt i Stavanger.

Den katolske kirke i Norge består for en stor del av utenlandsfødte innvandrere (ca. 60%), mange av dem flyktninger.

Kirken består også av konvertitter og norskfødte katolikker. Alle disse gruppene er representert i presteskapet i Norge.

Frode Eikenes skal etter vielsen arbeide som kapellan i Bergen, mens Le Hong Phuc skal tilbake til studiene i London for å ta sitt avsluttende år ved presteseminaret Allen Hall, hvor han for øvrig er studentenes tillitsmann.

av Webmaster publisert 18.08.1998, sist endret 18.08.1998 - 13:31