Kardinal Cassidy på stor monoteist-kongress

Bonn (KAP) - Fra 23. til 26. august holder Det internasjonale Rådet for Kristne og Jøder (ICCJ) en firedagers konferanse med ledende kristne, jødiske og muslimske personligheter fra hele verden i Erlbach i Sachsen med temaet «Enhet uten ensformighet». Det opplyses at konferansen skal diskutere «en av samtidens mest brennende utfordringer for religionene», nemlig «å oppnå enighet om å strebe etter og oppnå mål, uten å måtte oppgi egne spesielle tradisjoner».

Blant deltakerne på møtet er presidenten for det vatikanske Enhetsrådet, kardinal Edward Idris Cassidy, generalsekretæren for Kirkenes økumeniske råd, Konrad Raiser, lederen for det britiske institutt for muslimske studier, Sheikh Zaki Badawi, i tillegg til ICCJ-representanter fra 28 land. Den saksiske vitenskapsministeren, Hans Joachim Meyer (CDU), som også er president i sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK), er ventet som æresgjest.

I følge ICCJ skal konferansen behandle enkeltspørsmål som grensene for pluralismen, forskjellige oppfatninger om stat og religion, minoriteter og majoriteter i pluralistiske samfunn og «oppfatningen at ordinasjon av kvinner truer samfunnets bestående orden». ICCJ er en paraplyorganisasjon for alle nasjonale foreninger for kristent-jødisk samarbeid.

Kathpress 17. august 1998; o: pe

av Webmaster publisert 18.08.1998, sist endret 18.08.1998 - 23:18