Østkirke vil ordinere gifte menn

Pittsburgh (CWN) - De amerikanske lederne for den rutenske katolske kirke av bysantinsk ritus har annonsert planer om å gjenoppta presteordinasjon av gifte menn. Denne beslutningen, som er basert på tradisjonene til den bysantinske kirken, kan forårsake et oppgjør mellom katolikker av østlig ritus og Vatikanet.

Avgjørelsen om å tillate ordinasjon av gifte menn er det mest bemerkelsesverdige elementet i en ny lovsamling for det rutenske katolske erkebispedømmet Pittsburgh, som sammen med de tre andre rutenske katolske bispedømmene Passaic, New Jersey; Parma, Ohio; og Van Nuys, California, danner en metropolittregion som omfatter hele USA. De nye lovene ble promulgert av metropolitt Judson Procyk i egenskap av kirkens leder.

De nye lovene for den rutenske kirken ble promulgert som svar på den nye kirkeretten for de østlige katolske kirkene, som ber «sui juris»-kirkene, det vil si dem som utsteder sine egne lover, om å sette opp spesielle statutter som klargjør spørsmål som ikke dekkes av kirkeretten. Den rutenske kirken i USA er en sui juris-kirke.

Rådet av hierarker i den rutenske kirken forklarer vedtaket om å ordinere gifte menn ved å sitere pave Johannes Paul IIs encyklika Orientale Lumen, hvor paven oppmuntrer en «tilbakevending til den opprinnelige arv fra de østlige katolske kirkene». De påpeker også at det for tiden er 100 gifte menn som arbeider som prester i USA - de fleste av dem konvertitter fra den episkopale kirke - og at deres tilgang til det katolske presteskap «ikke har forårsaket skandale blant de troende i den latinske kirken».

Vatikanet har imidlertid ikke vist noen entusiasme for en tilbakevending til gifte prester bland kirkene av østlig ritus, i det minste ikke i land hvor den romerske ritus, med sitt sølibatære presteskap, er dominerende. I mai ba Den hellige Stol ukrainsk-katolske biskoper om å stanse ordinasjonen av gifte menn for tjeneste i Polen.

De nye rutenske lovene trer i kraft fra 1. september.

Catholic World News Service 17. august 1998; o: pe

av Webmaster publisert 18.08.1998, sist endret 18.08.1998 - 23:18