Snart enighet om bispeutnevnelse?

Jerusalem (CWN) - Israels statsminister Benjamin Netanjahu sier til journalister at hans regjering håper å løse spenningene med Den hellige Stol etter utnevnelsen av en ny biskop i Galilea. Netanjahu sendte en kraftig protest da biskop Boutros Mouallem ble utnevnt til å lede et melkittisk bispedømme i det nordlige Israel. Han hevdet at biskop Mouallem, som for tiden tjenestegjør i Brasil, sympatiserer med palestinernes sak.

Vatikanet avviste raskt protesten, og understreket at Vatikanet ikke ville la seg påvirke av regjeringens krav. De påpeker også avtalen mellom kirke og stat der Israel lovte å ikke blande seg inn i pastorale utnevnelser.

Kilder i Israel antydet at regjeringen kunne nekte biskop Mouallem innreise til landet. Men erklæringen fra statsminister Netanjahu antyder at forhandlinger mellom regjeringen i Israel og Den hellige Stol snart kan løse spørsmålet.

Catholic World News Service 17. august 1998; o: pe

av Webmaster publisert 18.08.1998, sist endret 18.08.1998 - 23:18