Katolikker fortsetter å reise kors ved Auschwitz

Warszawa (CWN/Vatikanradioen) - Noen katolikker trosser ordrene fra sine biskoper og fortsetter å reise kors utenfor den tidligere nazistiske konsentrasjonsleiren Auschwitz. Mer enn 100 kors har blitt satt opp utenfor leiren de siste ukene. Konservative katolikker, med noe bistand fra polske innvandrere til USA, begynte å reise korsene etter at jødiske grupper krevde at et stort kors ble fjernet fra en bygning som en gang var et karmelittkloster.

I forrige uke ba Polens primas, kardinal Jozef Glemp, om stans i reisningen av kors. Men i alle fall noen polske katolikker har lovet å fortsette sin kampanje. Fredag 14. august, festen for den hellige Maximilian Kolbe, en martyr som døde i Auschwitz, fornyet biskop Tadeusz Rakoczy appellen om å stanse korskampanjen. «Det er et paradoks og en absurditet at noen ønsker å vende korset mot Kirken i Polen», sa biskopen.

I desember 1997 ble det undertegnet en avtale mellom jødiske verdensorganisasjoner og polske myndigheter som sier at ingen religiøse, politiske eller ideologiske symboler skal finnes i Auschwitz. Der skal det bare finnes museum. Det store korset, som er 10 meter høyt, ble laget til en pavemesse et helt annet sted i Polen i forbindelse med det første pavebesøket i 1979. Det kan imidlertid muligens få stå, ettersom det ble satt opp ved Auschwitz før avtalen ble undertegnet. Visepresidenten for Jerusalems Holocaustmuseum, Johanan Bein, sa at han forventet at de små korsene blir fjernet, ettersom de strider mot avtalen.

Omkring 1 1/2 million mennesker ble drept i konsentrasjonsleiren i Auschwitz og den nærliggende tilintetgjørelsesleiren Birkenau (Auschwitz II). De fleste var jøder som ble deportert av Nazi-Tyskland fra de okkuperte landene. Blant ofrene fantes også polakker, sigøynere og mennesker som ble ansett å være fiender av nazismen.

Rabbi David Rosen, som leder Anti Defamation League i Jerusalem, setter spørsmålstegn ved om korsene virkelig ble reist for å hedre minnet om de polakker som døde i Auschwitz. Han mener at det er nasjonalisme og antisemittisme som ligger bak. I følge nyhetsbyrået CNS rapporterer lokale polske media at korsene ble satt opp av katolske polske nasjonalister for å spre antisemittisme.

I det katolske Polen finnes det tendenser til antisemittisme som blir bekjempet av Kirkens ledelse, men som av og til kommer til overflaten.

Catholic World News Service/Vatikanradioens skandinaviske program/OB 17. august 1998; o: pe

av Webmaster publisert 18.08.1998, sist endret 18.08.1998 - 23:18