Biskopene vurderer å stenge seminarer

Dublin (CWN / Kieron Wood) - De irske biskopene vurderer å stenge alle sine seminarer bortsett fra to som en følge av den sterke nedgangen i prestekall. Krisen avspeiler et generelt frafall fra religiøs praksis i de siste ti årene.

Antallet av sekularprester har stadig gått ned de siste 20 årene. Fra et høydepunkt på 3.998 i 1998 har antallet falt til 3.616 siste år. Antallet ordensprester har falt enda mer, fra 8.020 i 1965 til 6.912 i 1980 og 4.089 i 1996.

I 1965 ble 282 unge menn ordinert til sekularprester, mens 377 ble ordinert som ordensprester. Siste år hadde disse tallene falt til henholdsvis 53 og 32. For to år siden var det 7.727 prester i Irland, som skulle betjene en katolsk befolkning på nesten 4 millioner.

Mange av de irske prestene er i dag eldre menn, og når de dør, sørger ikke seminarene for nok etterfølgere. I fjor mistet Dublin 19 prester og ordinerte 2, bispedømmet Ferns mistet 12 og ordinerte ingen. I alt døde 100 prester i 1997, mens bare 41 menn begynte på seminarene.

I fjor mottok Holy Cross, bispedømmeseminaret for Dublin, som betjener halvparten av landets katolikker, for første gang i historien ikke en eneste kandidat. Det er nå bare 11 seminarister i kollegiet.

Det nasjonale seminaret i Maynooth mottok bare 21 nye studenter i fjor, det laveste antallet i seminarets historie. Landets øvrige fem seminarer: Carlow, Thurles, Waterford, Wexford og Belfast, har til sammen 68 seminarister.

Til og med det pontifikale irske kollegiet i Roma merker krisen. Kollegiet, som ble grunnlagt i 1578, har 28 seminarister: 19 irske og 9 av andre nasjonaliteter. Kollegiet tar nå inn studenter fra Korea og østeuropeiske land som Slovakia og Romania, hvor antall kall har økt.

En del av problemet er den fallende respekten for det katolske prestedømmet som institusjon. Det kan delvis skyldes Irlands økende materielle velferd, men kan også skyldes de siste avsløringene av preste-pedofili. Hundre prester og ordensmenn har til nå vært stilt for retten eller venter på rettssak.

I en leder skriver den irske katolske avisen: «Å stenge Holy Cross College Clonliffe ville være nærmest å innrømme nederlaget overfor den katastrofale nedgangen i prestekall de siste årene».

Men det sannsynlige er at Cloncliffe College vil bli stengt, og at salget av eiendommen i det eksploderende eiendomsmarkedet vil betale en betydelig del av bispedømmets gjeld. Det er også sannsynlig at Carlow, Wexford, Waterford og Belfast blir lagt ned, slik at St. Patrick's College i Thurles blir det eneste som betjener det sørlige og vestlige Irland, mens det pontifikale nasjonale seminaret ved Universitetet i Maynooth tar seg av resten av landet.

Dublins «kalls-ansvarlige», pater Kevin Doran, sier at stengningen av de fem seminarene vil tjene to formål: Å spare penger og å «skape et miljø hvor folk blir beriket av hverandre». Han sier at Clonliffe kunne ha 100 studenter, men hvis de bare er ti, «skrangler de omkring på stedet som erter i en bøtte».

Pater Doran sier også at de kirkelige myndighetene også kan komme til å vurdere alternativer til tradisjonelle seminarer, for eksempel at studentene bodde sammen med prester og studerte på universitetene. Det systemet har ennå ikke vært prøvd, og for tiden vil nye prester bli utnevnt som hjelpeprester i lokale menigheter på vanlig måte.

Men i år vil en av Dublins fire nye prester ikke bli boende i Irland. I slutten av juni ble William Richardson, en 32-årig klassisk kandidat fra Trinity College i Dublin, ordinert av erkebiskopen av Ottawa i Canada for å arbeide med det tradisjonalistiske St. Peter-brorskapet i Nord-Amerika. Brorskapet, som har sin base i Wigratzbad i Tyskland, lærer opp prester til bare å bruke de tridentinske ritualene.

Pater Richardsons første messe i Irland den 5. juli ble overvært av erkebiskop Connell av Dublin. Det var første gang en erkebiskop av Dublin har vært tilstede på en tridentinsk messe på mer enn 25 år, og var et tydelig bevis på Kirkens påtvungne holdningsendring til det voksende tradisjonalistiske katolske miljøet.

Catholic World News Service 12. august 1998; o: pe

av Webmaster publisert 18.08.1998, sist endret 18.08.1998 - 23:18