Vatikanet fordømmer den indiske jesuitten Anthony de Mellos skrifter

Vatikanet (KAP) - Vatikanet har fordømt skriftene til den indiske jesuittpater Anthony de Mello (1931-1987), og advart mot deres teologiske innhold. Vatikanets pressekontor bekjentgjorde lørdag 22. august en "notifikasjon" fra den romerske kongregasjonen for Troslæren, undertegnet av kardinal Joseph Ratzinger. I dokumentet slås det fast at disse skriftene, som er oversatt til mange språk, "ikke er forenlige med den katolske tro, og kan forårsake alvorlige skader", I en utdypende forklaring heter det videre at de som er betrodd med oppgaven å bevare troslæren er forpliktet "til å advare de troende mot de farer som ligger i pater Antgony de Mello, eller som i det minste tilregnes ham."

I "notifikasjonen" og de utdypende forklaringer påpekes det hvordan det som læres i de Mello sine skrifterá- eller de skrifter som tilskrives hamá- avviker fra katolsk lære. Troskongregasjonen kommer til det resultat at de Mellos bøker "ignorerer og i praksis fornekter" den personlige Gud. Videre blir Jesus "ikke anerkjent som Guds Sønn".

Troskongregasjonens "notifikasjon" er billiget av Pave Johannes Paul II, og han har også forodnet dens offentliggjørelse.

Ifølge katolsk kirkelov er det biskopene som har plikt til å sørge for at de troende ikke tar skade av ikke anerkjente skrifter.

Den gamle "indeks over forbudte bøker" ble avskaffet i 1966. Men den romerske Troskongregasjon har fortsatt rett til å prøve katolske forfatteres verker mot den katolske lære.

av Webmaster publisert 22.08.1998, sist endret 22.08.1998 - 20:59