Kirkenes autoritet i sannhetens tjeneste

I den kristna kyrkan finns det en auktoritet, och dess uppgift är att tjäna sanningen. Det sade Johannes Paulus II när han i fredags tog emot den internationella anglikansk-katolska kommissionen (ARCIC) som håller sitt årliga sammanträde. Frågan om auktoriteten i kyrkan är en av de mest svårlösta i den ekumeniska dialogen.

"Det är viktigt att kristna klart hävdar att det finns en sanning," sade påven, "att det går att lära känna sanningen, och att Kristus har inrättat en undervisande auktoritet i kyrkan som skall värna om trons sanningen och göra den känd."

Frågan om vilken typ av auktoritet Kristus ville att det skulle finnas bland hans lärjungar är en svårlöst ekumenisk knut. Påven betonade att auktoriteten i kyrkan har en viktig funktion, men att den skall tjäna, och framför allt skall den tjäna sanningen:

"Idag tvivlar många på att det finns en sanning, och det har lett till en kulturkris som rör också Kristi lärjungar. I det läget skall den apostoliska auktoriteten sträva efter att tjäna sanningen, att ödmjukt och enträget tjäna den sanning som Gud har uppenbarat. Vår uppgift är att förkunna att Kristus är den absoluta och universella sanningen, att man kan lära känna honom och att mänskligheten finner sin äkta frihet genom att lära känna den sanning som Han är (jfr Joh 8:32)."

Påven sade också att biskopen av Rom har till uppgift framför allt att påminna alla kristna om hur viktigt det är att vara eniga.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/28.8.98

av Webmaster publisert 01.09.1998, sist endret 01.09.1998 - 09:58