Årsdagen for Moder Teresas død

Den 5 september er det ett år siden moder Teresa av Calcutta gikk bort 87 år gammel. Moder Teresa grunnla nonnekongregasjonen "barmhjertighetens misjonerer" og er begravet ved deres hus i Calcutta under en gravsten av marmor prydet med blomster og stearinlys. Der har det på dødsdagen blitt feiret messer uavbrutt mellon 6 og 19 og etter hver messe har søstrene delt ut mat til de fattige.

"Barmhjertighetens misjonærer" ble grunnlagt i 1950. Idag er søstrene over 4000 og de får hjelp av 400 brødre og tusentalls legmenn som arbeider i 600 ulike hus, institusjoner, barnehjem og sykehjem i hele verden. De fleste noviser kommer fra India. Etter moder Teresas død har antallet noviser steget, mens tallet på frivillge legfolk har avtatt. Det er blitt åpnet 20 nye hjem siden Moder Teresa døde, og ved årets slutt kommer det til være 614 i alt. Også donasjonene till søstrenes virksomhet har øket. Moder Teresas død innebærer altså ikke slutten for Barmhjertighetens misjonærer, som idag ledes av søster Nirmala, 64 år, fra India.

Det vil finne sted en minnehøytidelighet for Moder Teresas lørdagskvelden i Vatikanets store audienshall. Blandt deltagerne er Yassir Arafats hustru Souha Arafat, som gikk over fra kristendom til islam da hun giftet seg med Arafat. I Peterskirken ble årsdagen for Moder Teresas død feiret med en messe lørdag formiddag, ledet av Moder teresas venn kardinal Pio Laghi, prefekt for Vatikanets utdanningskongregasjon, og Bombays erkebiskop Ivan Dias. Erkebiskop Dias sier til Vatikanradioen at Moder Teresa har en plass i evrdenshistorien:

"Moder Teresa hører ikke bare til Indias, men til hele verdens historie på grunn av hennes engasjement for de fattige, og hvordan hun tjente dem i kjærlighet. Hennes karisme er blitt anerkjent i hele verden, men i sær i India. Da Indias regjering besluttet å avvike fra regelverket og gi Moder Teresa en statsbegravelse, da fremhevet regjeringen at dette skjedde for andre gang i historien: første gang var for Mahatma Gandhi. Man minnes Moder Teresa overalt fordi hun tjente i kjærlighet. Jeg tror man kommer til å huske henne lenge."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/4.9.98

av Webmaster publisert 06.09.1998, sist endret 06.09.1998 - 18:17