Saligkåring av Pius XII ikke avgjort

En melding i den italienske avisen "La Repubblica" tirsdag 8. september om at Johannes Paul II planlegger å saligkåre tre av sine forgjengere, Pius XII, Johannes XXIII og Paul VI, i år 2000, blir dementert av Vatikanets pressetalsmann, Joaquin Navarro-Valls. Riktignok er saligkåringsprosessene innledet, men ingen av dem er avsluttet. Prosessene for Johannes XXIII (1958-1963) og Pius XII (1939-1958) ble innledet i 1974 under daværende pave Paul VI (1963-1978). Det ble den gang ytret innvendinger mot begge de to pavene, Pius XII som av kritikere blir anklaget for ikke å ha tatt sterkt nok til motmæle mot jødeforfølgelsene undre krigen, i tillegg til en for "snever" teologi. Johannes XXIII som tok initiativet til Det annet vatikankonsil, blir derimot kritisert for angivelig å ha sympatisert med kommunistene og for å ha åpnet Kirkens dører vel meget.

(Kathpress)