Biskop Verschuren av Finland trådt tilbake

Biskop Paul M. Verschuren S.C.J. (73) er i dag 18. september 1998 innvilget avskjed som biskop av Helsinki, av helbredsgrunner. Biskop Verschuren ligger på intensivstasjon på sykehus med leukemi.

Det katolske bispedømme Helsinki omfatter hele Finland, som har nærmer 7.000 registrerte katolikker.

Biskop Verschuren ble født 26. mars 1925 i Breda i Nederland. Han er medlem av Jesu-Hjerte-misjonærenes kongregasjon, som i lang tid har hatt hovedansvaret for den prestelige sjeleørgeriske betjening i av katolikkene i Finland. Han ble koadjutor-biskop av Helsinki i 1964, og overtok som ordinarius (dvs. med hele det biskoppelige ansvar) den 29. juni 1967.

av Webmaster publisert 18.09.1998, sist endret 18.09.1998 - 13:04