Norsk pater utnevnt til kapellan i Buenos Aires

Den 18. september ble pater Arne M. Kirsebom SS.CC. offisielt utnevnt til kapellan i sognet «La Sagrada Familia» i bispedømmet Morón - et av bispedømmene i Buenos Aires-området. P. Arne Kirsebom SS.CC. (39) fra Oslo er tidligere sogneprest av St. Olavs menighet i Trondheim.

av Webmaster publisert 18.09.1998, sist endret 18.09.1998 - 22:59