Polsk prest ankommet Bodø

Den 23. september kom p. Marek Stanislaw Michalski M.S.F. til Bodø. Pater Marek tilhører samme kongregasjon som biskop Gerhard Goebel av Tromsø og de fleste av prestene i Nord-Norge, Misjonærene av den Hellige Familie. Han ble født 16. november 1967 i Obrachcice i Polen, og ble presteviet 8. mai 1993. Han arbeidet først i et og et halvt år som økonom ved MSF-fedrenes presteseminar. Deretter virket han i to år ved Maria-helligdommen Górke Klasztorna. Han skal bo i Bodø, og vil bruke den første tiden til å lære seg norsk. Snart vil han bli å se i hele sognet, som omfatter det midtre og det sørlige Nordland.

av Webmaster publisert 08.10.1998, sist endret 08.10.1998 - 22:06