Ny encyklika: "Fides et ratio"

Den 15. oktober - tre dager før 20-årsdagen for Johannes Paul IIs pavevalgsdag den 18. oktober - utkom hans 13. encyklika, kalt "Fides et ratio" (Tro og fornuft). Dette pavelige rundskriv befatter seg med forholdet mellom troen og filosofien. I skrivet avgrenser Paven på den ene side mot en absoluttering av den naturvitenskapelige metode, og på den annen side mot anti-rasjonelle strømninger av esoterisk art og av New Age-type. Paven går inn for at filosofi og teologi bindes sammen på en måte som er fornuftsmessig forsvarlig.

av Webmaster publisert 09.10.1998, sist endret 09.10.1998 - 16:25