Økumenisk felleserklæring med lutheranerne kan undertegnes

I et brev fra kardinal Edward I. Cassidy, lederen for Vatikanets råd for fremme av de kristnes enhet, til Det lutherske Verdensforbund, fremholder kardinalen at det offisielle romerske svar på den katolsk-lutherske felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren tildels er blitt misforstått. Kardinalen skriver at dette viktige dokument kan underskrives "fullstendig" og "uten utsettelse". Kardinal Cassidy påpeker at Vatikanets svar var todelt. Den første og prinsippielle del istemte at man er nådd frem til konsensus i dette spørsmål. Den annen del inneholdt kommentarer om hvordan enkelte få punkter trenger ytterligere studie. Det er feil å betrakte disse kommentarene som forbehold mot erklæringen, fremholder kardinalen.

av Webmaster publisert 09.10.1998, sist endret 09.10.1998 - 16:25