Landsmøte i NUK

Norges Unge Katolikker (NUK) har hatt landsmøte og fått ny leder, Ingrid Rosendorf Joys. Hun er 27 år, opprinnelig fra Bergen, skriver hovedfagsoppgave i sosiologi om økonomisk utvikling i Øst-Timor. Har årelang erfaring fra de fleste feltene i NUKs arbeid. Om NUKs arbeid og visjoner for fremtiden, sier hun:

"Vi står på mange måter ovenfor de samme utfordringer resten av Kirken står ovenfor, nemlig det at vi er et flerkulturelt fellesskap. For oss må dette gi seg utslag i at vi, for å ha legitimitet som Kirkens barne- og ungdomsorganisasjon, må være en organisasjon for alle unge katolikker i Norge, altså også for de nasjonale gruppene. Det er viktig for oss å bli det vi er ment å være; en katolsk ungdomsorganisasjon. Katolsk ved at vi alltid vet at det er troen på Kristus og tilhørigheten i Kirken som samler oss i fellesskap. Likevel kan fellesskapet i troen aldri være nok for oss. Vårt fellesskap og vår tro utfordrer oss til nestekjærlig og solidarisk handling. NUK har uendelige muligheter til å kunne leve evangeliet både i nærmiljøene, f.eks ved å besøke fengsler, flyktningemottak og gamlehjem, og i verden ved f.eks adventsaksjonen. Vi må også være en ungdomsorganisasjon. Det innebærer at vi må tørre å ta opp vanskelige spørsmål i Kirken og troen vår på våre egne premisser."

av Webmaster publisert 09.10.1998, sist endret 09.10.1998 - 16:25