Paven fordømmer rike lands utbytting av billig arbeidskraft i fattige land

Pave Johannes Paul II har brennemerket internasjonale selskapers utbytting av billig håndarbeidskraft i fattige land. Samtidig kritiserte han de restriktive innvandringsbestemmelser i de rike land, som indirekte fører til større illegale flyktningestrømmer.

Paven tok opp disse spørsmålene i en tale til generalforsamlingen for det pavelige råd for migrasjon.

Den billige arbeidskraft i «Sør» er i ferd med å bli en ny form for livegenskap, sa Pave Johannes Paul II. Det må være et mål å bygge opp en hverden der ethvert menneske, uavhengig av rase, religion og nasjonalitet kan leve et menneskeverdig liv, uten slaveri. Dagens økonomiske og finansielle synstem som «domineres og manipuleres av de industrialiserte land, til skade for utviklingslandene», må absoluttt korrigeres, sa han.

Til mange staters tendens til å stenge grensene for innvandrere, krevde Paven at man i forbindelse med tusenårsskiftet måtte erklære «en slags straffefrihet» for illegale innvandrere. Mange ganger er det de strenge innvandringsbestemmelser som fremmer de illegale og ukontrollerbare flyktningestrømmer - med all den risiko og usikkerhet dette innebærer. Det holder ikke bare å fordømme rasisme og fremmedfiendtlighet.

Ethvert menneske har rett til å leve i sitt eget land. Men denne rett uthules av kriger, intern uro, diktaturer, urettferdig fordelig av goder, eller av en irrasjonell industrialisering. For å rette på dette, er det nødvendig å fremme en balansert økonomisk utvikling, nedbygge sosiale ulikheter, styrke demokratiet og akte ubetinget på menneskeverdet, sa Paven.

Kathpress 10.10.1998

av Webmaster publisert 10.10.1998, sist endret 10.10.1998 - 14:26