12 års arbeid bak den nye encyklikaen

Paven har arbeidet i tolv år med encyklikaen eller rundbrevet om forholdet mellom tro och filosofi, «Fides et ratio» som ble offentliggjort på torsdag (15.10.). Det fortalte kardinal Ratzinger, tysk teolog og mangeårig prefekt for Vatikanets troskongregasjon, da han presenterte rundbrevet. Han sa at detta Johannes Paul IIs trettende encyklika kanskje er det mest pregnante uttrykk for Pavens 20 år lange pontifikat.

Ratzinger fortalte at han kom till Roma i 1982 for å lede Toskongregasjonen. Allerede da, for seksten år siden, sa Paven at han planla et rundbrev om den voksende kløften mellom tro og fornuft. For tolv år siden ble det dannet en arbeidsgruppe som diskuterte et utkast fra Pavens hånd. Siden har arbeidet fortsatt.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/16.10.98

av Webmaster publisert 16.10.1998, sist endret 16.10.1998 - 21:20