Ny sogneadministrator i Kristiansund

I «Søndagsbladet», det ukentlige meldingsblad for St. Olav kirke i Trondheim, sto den 25. oktober denne notisen:
Ny sogneadministrator i Kristiansund
Biskopen [Georg Müller ss.cc.] har 12. oktober utnevnt pastor Gunther Jäger til sogneadministrator for St. Eystein menighet i Kristiansund frem til 31. juli 2000.

Gunther Jäger er 38 år gammel og er født i Tyskland. Han fikk sin utdannelse i Skottland og ble presteviet i Tyskland den 26. juli 1997. Han kom til Norge i juni 1998, og har siden vært hjelpeprest i Trondheim Stift med særlig ansvar for Kristiansund. Han bor i prestegården i Trondheim, men er i Kristiansund hver helg.

Kristiansund har vært uten sogneprest siden p. Olav Müller ss.cc. ble pensjonist den 1. juni i år.

Pastor Jäger var tidligere augustinerkorherre av Windesheimer-kongregasjonen (Congregatio Canonicorum Regularium Vindesemensis-Victorina) (C.R.V.).

av Webmaster publisert 27.10.1998, sist endret 27.10.1998 - 13:52