Symposium om inkvisisjonen

29.-31. oktober vil det i Vatikanet finne sted et forskersymposium om inkvisisjonen. I fjor organiserte en historisk-teologisk kommisjon i Vatikanet, ledet av p. Georges Cottier OP, som er pavens "hus-teolog", et symposium om anti-judaismens kristne røtter. I likhet med det kommende møtet om inkvisisjonen, var også det symposiet et svar på det paven oppfordrer til i sitt brev Tertio Millennio Adveniente, nemlig en kritisk undersøkelse av Kirkens historie foran jubelåret 2000.

Den historisk-teologiske kommisjon har i oppgave å foreta en grundig historisk analyse av skygger som hviler over Kirkens historie. I en uttalelse tidligere i høst sa pater Cottier bl.a. at når man gransker Kirkens historie, må man også ta hensyn til de ulike epokenes mentalitet. "Det dreier seg ikke om å anklage det forgangne. Vi må være solidarisk med Kirken i alle tider og generasjoner. Hva det dreier seg om er å be dem om forlatelse, som en mengde kristne syndere har formørket det kristne budskapet for."

Pater Cottier betoner også at det er viktig å skille mellom personlig og kollektiv skyld. Det er bare synderen, det enkelte menneske som har begått en handling, som kan angre den. I strikt betydning kan derfor Kirken som kollektiv ikke angre det dens enkelte medlemmer har gjort. Men, sier han, "i Kirken er alle hverandres lemmer". Det fins en solidaritet på godt og vondt mellom alle kristne som gjør at det som "mennesker i en viss periode har gjort, kaster en skygge over Kirkens ansikt".

Pater Cottier sier at kommisjonen anser det som viktig å få frem sannheten, og deltagerne til symposiet er valgt ut på bakgrunn av deres historiske kompetanse. De fleste er historikere og flere er ikke-katolikker. Pater Cottier mener at paven sannsynligvis kommer til å komme med en form for bønn om tilgivelse for inkvisisjonen i forbindelse med jubelåret.


Videre informasjon om emnet:
Om Inkvisisjonen, av p. Per Bjørn Halvorsen
Om forsoning og samvittighetsransakelsen før år 2000, sr. Anne Bente Hadland
For videre informasjon:
Per Bjørn Halvorsen, dominikanerpater, tlf. 22 43 07 71
Henning Laugerud, middelalderhistoriker, tlf. 22 35 58 92
eller Informasjonstjenesten, tlf. 23 21 95 00
av Webmaster publisert 28.10.1998, sist endret 28.10.1998 - 18:40