Saligkåring av pave Pius IX?

Vatikanet (KAP) - Etter den planlagte saligkåringen av pave Pius XII (1939-58) er det igjen på tale med saligkåring også av pave Pius IX (1846-78). Paven med det hittil lengste pontifikat i kirkehistorien kan saligkåres først etter at Vatikanets Kongregasjon for Helligåringer har tilskrevet ham et "under". I det minste ble dette i følge pressemeldinger antydet av Msgr. Sandro Corradini, ledende medarbeider i Helligkåringskongregasjonen, i et foredrag om Pius IX siste uke. Der heter det at et karmelittnonne, som var lammet etter et alvorlig brudd i kneet, etter å ha anropt Pius IX ble fullstendig helbredet uten kirurgiske inngrep.

Under Pius IX ble Kirkestaten i 1870 okkupert av det nye samlede Italia. Hans saligkåringsprosess ble avsluttet allerede i 1984. Den 6. juli 1985 anerkjente pave Johannes Paul II sin forgjengers "heroiske dyder", noe som gjør at Pius IX kan kalles "Ærverdig" (venerabel), det siste skritt før "salig" og "hellig".

Den planlagte saligkåringen ble utsatt for massiv kritikk, og ble utsatt særlig av politiske grunner. Historikerne er delt i synet på Pius IXs politiske virksomhet og hans vekslende allianser. I begynnelsen av pontifikatet ble han feiret som en reformator, men ble etter hvert stadig mer restriktiv og fikk mange fiender.

Med erklæringen av dogmet om Marias uplettede unnfangelse, som feires den 8. desember, ga Pius IX Mariafromheten i Kirken nye impulser.

Kathpress 3. desember 1998; o: pe