Nytt mirakel anerkjent i Lourdes

Den 11 februari varje år firar den katolska kyrkan årsdagen av att jungfru Maria visade sig för den unga herdeflickan Bernadette Soubirous i Lourdes i sydvästra Frankrike år 1858. Mariauppenbarelserna i Lourdes här till de få uppenbarelser i modern tid som har accepterats av den katolska kyrkan. Den egendomliga historien om den unga Bernadettes möte med jungfru Maria i Massabiellegrottan ha fascinerat många också utanför den katolska kyrkan, som den österrikiske judiske författaren Franz Werfel som 1941 skrev succeromanen "Bernadettes sång."

Idag är Lourdes en av den katolska kyrkans mest besökta vallfartsorter. Varje år besöks platsen av över fyra miljoner människor från 150 länder. Särskilt sjuka människor vallfärdar dit och flera oförklarliga tillfrisknanden har rapporterats. Över 6000 oförklarliga tillfrisknanden har rapporterats i Lourdes men bara 66 av dem har klarat de stränga vetenskapliga kontrollerna sedan 1862. Alla andra har antingen inte varit tillfrisknanden eller också kunde de förklaras på något annat sätt. Torsdag 11 februari firade den katolska kyrkan i Frankrike den 141:a årsdagen av uppenbarelserna i grottan. Samtidigt firade man det officiella erkännandet av det 66:e säkra miraklet i Lourdes. Den MS-sjuke Jean-Pierre Bely botades 1987, och efter tolv års utredning har en internationell expertkommitté kommit fram till att vetenskapen inte kan förklara hans tillfrisknande. Förra gången ett mirakel godkändes var 1989. Det rörde en kvinna från Sicilien vars maligna tumör försvann på ett oförklarligt sätt. Det tog 13 år innan experterna var säkra på att hennes tillfrisknande inte gick att förklara.

Jean-Pierre Bely från Angoulême var 51 år gammal när händelsen inträffade. 1987 åkte han som MS-sjuk pilgrim till Lourdes. När Bely kom till Lourdes kunde han inte gå. Han led av en "framskriden och allvarlig form" av MS. I Lourdes deltog han i en utomhusmässa. Då hände något.

"Det kändes som om jag drömde när det hände," säger Bely till Vatikanradion. "Sedan kände jag en intensiv glädje, något som inte går att uttrycka. Det var en väldigt stark upplevelse. Jag skulle vilja förklara det, men det finns inga ord för att beskriva det."

Sedan kände han först köld, sedan värme, och upptäckte sedan att han kunde röra sina armar. På natten vaknade han och kunde gå för första gången på tre år. Bely säger till dagstidningen Le Figaro att han inte förstår varför det hände just honom. Efter sitt tillfrisknande har han fått stå ut med många undersökningar från den internationella grupp av läkare som är knuten till Lourdes för att kontrollera alla rapporter om oförklarliga tillfrisknanden. Läkarna är eniga om att hans tillfrisknande var "plötsligt, fullständigt och varaktigt", vilket är nödvändigt för att kunna tala om mirakel. Bely har sedan undersökts av experter på medicin, psykologi och neurologi. När Lourdes internationella läkarkommitte hade bedömt undersökningarna sände de sitt utlåtande till de religiösa mydnigheterna. För Bely har det varit tolv jobbiga år med alla undersökningar och kontroller.

"Om jag har accepterat alla dessa år av undersökningar," förklarar han, "är det för att jag ville berätta vad som hänt och ge det vidare, detta tecken på Guds ömhet och kärlek till oss, till människorna, detta tecken på att han är mitt ibland oss. Jag ville ge det vidare. Jag kände att jag inte hade rätt att hålla det för mig själv."

Vatikanradions skandinaviska program/OB/1999-02-13

av Webmaster publisert 15.02.1999, sist endret 15.02.1999 - 18:23