Doktorgrad i kanonisk rett til norsk katolsk prest

Det Pavelige Universitet Gregoriana i Roma tildelte 3. februar 1999 pastor Torbjørn Olsen den akademiske grad "doctor in iure canonico" (dr. iur. can. - d.v.s. doktorgraden i kanonisk rett eller kirkerett) etter at hans avhandling "Die Natur des Militärordinariats" (560 sider) kort før jul var blitt publisert av forlaget Duncker & Humblot i Berlin. Disputasen hadde funnet sted i Roma alt i mars 1997.

Doktorarbeidet handler om den katolske feltpresttjenestes kirkelige status, spesielt i sammenligning med og i forhold til den ordinære grunnenhet i Den katolske kirke, nemlig bispedømmet. I hele den katolske verden finnes det i dag godt og vel 30 "militærordinariater" som hvert ledes av en biskop og har ansvaret for et lands feltpresttjeneste. Avhandlingen utgjør et bidrag til og er et diskusjonsinnlegg i den internasjonale katolske debatt om hva som menes med "Kirke" på lokalt plan.

Olsen som er født i Kristiansand og i 1989 konverterte til Den katolske kirke, er fra før can. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo (1977) og Dipl. Theol. fra Johannes Gutenberg-Universität i Mainz i Tyskland (1991). Før han konverterte, var han ca 10 år prest i Den norske kirke, derav 5 år feltprest. Han er for tiden sokneprest i Bodø og har dessuten en bifunksjon som generalvikar i Trondheim. Olsen er den første nordmann i nyere tid som har tatt doktorgrad i kanonisk rett.

Tromsø, 11. februar 1999; Gerhard Goebel, biskop

av Webmaster publisert 16.02.1999, sist endret 16.02.1999 - 15:02