"Rettferdiggjørelseserklæringen kan undertegnes i 1999"

Bonn (KAP) - Den felles erklæringen om rettferdiggjørelseslæren mellom katolikker og lutheranere kan undertegnes allerede i år etter at den tyske katolske "økumenikk-biskopen" Paul Werner Scheele av Würzburg er koblet inn. Han regner med at "den endelige, høytidelige og forpliktende undertegningen" kan finne sted i 1999, sa han i forkant av vårmøtet i den tyske bispekonferansen. I fjor ble det kort før en mulig undertegning avslørt vedvarende kontroverser.

Scheele understreket at han håper at en undertegning også på andre områder kan bringe den økumeniske dialog videre fremover, for eksempel i spørsmålet om eukaristisk gjestefellesskap. Med hensyn til et nattverdsfellesskap på den økumeniske kirkedagen i Berlin i 2003, har Scheele i lang tid ytret seg positivt til muligheten.

Kathpress 25. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 02.03.1999, sist endret 02.03.1999 - 15:23