Kardinal Cassidy forsvarer Pius XIIs holdning til Det tredje Rike

Vatikanet (KI-KAP) - Formannen for Den pavelige kommisjon for forholdet til jødedommen, kuriekardinal Edward Cassidy, forsvarer Pius XIIs forsiktige holdning overfor de tyske nazistenes jødeforfølgelser. Overfor Vatikanradioen minnet Cassidy om de utallige jødene som på muntlig befaling av paven var blitt gjemt for nazistene i kirkelige hus i Italia. Man må spørre som disse flere tusen menneskene hadde overlevd hvis paven hadde ytret seg høylydt. En energisk opptreden av Pius XII mot nasjonalsosialismen ville formodentlig utløst "svært negative reaksjoner" fra tysk side i Italia og i andre okkuperte land, hevder kardinalen.

Cassidy kom med uttalelsen i sammenheng med utgivelsen av boken "Pius XII og jødene" på mandag av det italienske forlaget "Pantheon". I denne boken har ordenssøsteren Margherita Marchione undersøkt Pius XIIs inngripen til fordel for jødiske mennesker. Forfatterinnen kommer til det resultat at paven gjorde alt som sto i hans makt for å redde menneskeliv under krigen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 16.03.1999, sist endret 16.03.1999 - 14:46