Dokumenter om Paul VIs saligkåring overlevert

Roma (KI-KAP/CWN) - Den første fasen av saligkåringsprosessen for pave Paul VI (1963-78) er avsluttet. Dokumentene fra undersøkelsen på bispedømmenivå i Roma ble torsdag høytidelig overlevert til Kongregasjonen for Helligkåringer av kardinalvikaren for bispedømmet Roma, Camillo Ruini. Ved høytideligheten sa Ruini at Paul VI hadde vært et eksempel på ydmykhet. Kardinalen minnet blant annet om at han hadde lagt bort pavekronen (tiaraen) og avskaffet den pavelige hoffstaten.

Saligkåringsprosessen ble åpnet i mai 1993. Før den stedlige undersøkelsen i Roma har det foregått lokale undersøkelser både i hans hjembispedømme Brescia og i erkebispedømmet Milano, der Giovanni Battista Montini var erkebiskop fra 1954 før han ble valgt til pave. En avslutning av hele saligkåringsprosessen med en beatifisering allerede i det hellige år 2000 blir holdt for usannsynlig av de ansvarlige tjenestemennene i Vatikanet. Først skal det forberedes en "Positio", eller sammendrag av dokumentene, for å avgjøre om det er tilstrekkelige bevis til å kunngjøre at pave Paul VI levde et liv av "heroiske dyder".

Kathpress 19. mars 1999, Catholic World News 15. mars 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)