Pave Pius XII var motstander av en jødisk stat i Palestina

Vatikanet (KI/KAP) - I USA er det oppdaget et brev fra pave Pius XII hvor han i 1943 gikk mot å opprette en jødisk stat i Palestina. Fredag fortalte den israelske avisen Jerusalem Post at det i brevet, som er datert 22. juni, heter: «Det er riktig at Palestina en gang var bebodd av det hebraiske folket, men det finnes intet aksiom i historien som hevder at det er nødvendig for et folk å vende tilbake til et land som det hadde forlatt 19 århundrer tidligere».

Videre het det i brevet, som var rettet til president Roosevelts spesielle utsending til Vatikanet, ambassadør Myron Taylor: «Skulle et hebraisk hjemland være nødvendig, skulle det ikke være alt for vanskelig å finne et bedre egnet territorium enn Palestina. En økning av den jødiske befolkningsandelen der vil kunne føre til nye vanskelige internasjonale problemer».

Dette brevet skal i følge Jerusalem Post være pavens første uttrykkelige stillingstaken mot sionismen i et skriv til USA. Brevet er funnet av Simon Wiesenthal-senteret. Lederen for senteret, rabbi Marvin Hier, betegner brevet som en «anklage» mot Pius XII. Man kjenner ikke til noe tilsvarende brev til Adolf Hitler hvor Vatikanet like tydelig gir uttrykk for sin avsky mot jødeforfølgelsene. Da Holocaust var på sitt høyeste, ytret Vatikanet seg bare mot opprettelsen av staten Israel, sier han.

Rabbi David Rosen, som fra israelsk side førte forhandlingene med Vatikanet om en gjensidig diplomatisk anerkjennelse, fant i følge Jerusalem Post «intet nytt» i brevet, men snarere bare «bekreftelse av kjente fakta». Vatikanets anti-sionistiske politikk endret seg først ved offentliggjøringen av Det annet Vatikankonsils erklæring «Nostra Aetate» i 1965.

Rabbi Hier går på grunn av dette brevet mot en helligkåring av Pius XII. Han sier at det egentlig ikke angår ham som jøde hvem Den katolske kirke erklærer hellige. Men så lenge det fortsatt finnes titusener av overlevende fra Holocaust som bare har opplevd pavens «taushet», ville det være en fornærmelse mot Holocausts og de overlevendes minne hvis det nå skulle hete at det i Vatikanet under nazitiden satt en hellig mann.

Fra Vatikanets side foreligger det hittil ingen kommentar til avisartikkelen.

Kathpress 2. juli 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 05.07.1999, sist endret 05.07.1999 - 21:15