Johannes XXIII kan saligkåres innen et år

Vatikanet (KI/Zenit) - Samtidig som Mor Teresas saligkåringsprosess ble åpnet i Calcutta, ble pave Johannes XXIIIs lukket i Roma. Pave Johannes Paul II håper å saligkåre paven som åpnet Det annet Vatikankonsil den 3. september i jubileumsåret 2000. Alt som mangler i den formelle prosessen, er pavens anerkjennelse av et av miraklene som tilskrives «pave Roncalli». En medisinsk kommisjon har allerede beskrevet helbredelsen av en nonne som «uforklarlig».

Zenit 27. juli 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)