Rekordmange overvar prestevielse og diakonvielser i Oslo 14. august

St. Olav katolske domkirke i Oslo var fylt til bristepunktet da Carlo Borromeo Le Hong Phuc ble presteviet, og Reidar D. Ibsen Voith og Peter Nguyen Tan Van ble diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. lørdag 14. august. Vigselsmessen foregikk på norsk, med endel faste messeledd og Allehelgenslitaniet sunget på latin, og øvrige hymner på norsk eller vietnamesisk.

Det var også usedvanlig mange katolske geistlige som koncelebrerte vigselsmessen. Fremst av dem var den vietnamesiske erkebiskop François Xavier Nguyen van Thuan, som er president for Det pavelige Råd for Rettferdighet og Fred. Han var tidligere biskop av Nha Trang (som den nye presten stammer fra), og deretter koadjutor-erkebiskop av Saigon (diakonen Peter Nguyen Tan Vans fødeby).

De to vietnamesere har gjennomført sine teologiske studier i London. Reidar Voith, fra Nøtterøy, har studert i München og i Roma.

Anslagsvis 550-600 personer hadde klart å presse seg inn i den lille St. Olav kirke og deltok i den lange messen. De geistlige som celebrerte messen, var

Hovedcelebrant:
Biskop Gerhard Schwenzer, SS.CC.
Koncelebranter:
Erkebiskop Francois Xavier Nguyen van Thuan (Tit. erkebiskop av Vadesi, tidligere biskop av Nha Trang og koadjutor-erkebiskop av Thanh-Pho Ho Chi Minh)
(Sekularprester som virker i Oslo katolske bispedømme:)
Erik Ruud, S.M. (generalvikar for Oslo katolske bispedømme (OKB), moderator for pastoralteamet for St. Magnus menighet i Lillestrøm)
Claes Tande (rettsvikar (officialis) for Oslo katolske bispedømme, sogneprest St. Olav Domkirke i Oslo, inkardinert i Trondheim)
Rolf K. Bowitz (sogneprest i St. Svithun, Stavanger)
Frode Eikenes (2. kapellan i St. Paul, Bergen)
Eufemio A. Gohetia (inkardinert i Maasin, virker i OKB som sjelesørger for filippinerne)
Berislav Grgic (inkardinert i Banja Luka i Bosnia og Hercegovina, virker i OKB som sjelesørger for kroatene)
Francis Xavier Huynh tan Hai (sjelesørger for vietnameserne)
Nicholas V. Lagumbay (inkardinert i Maasin, virker i OKB som sjelesørger for filippinerne)
Joseph Lam Cong Luong (1. kapellan i St. Paul, Bergen)
Alan C. Littlewood (sogneprest i St. Franciskus Xaverius, Arendal)
Sigurd Markussen (sogneprest i St. Josef i Haugesund, og ungdomsprest)
Paul Pham huu Y (sogneprest i St. Ansgar, Kristiansand)
Olaf I. Wæring
(sekularprester som virker i andre bispedømmer)
Msgr. Furio Cesare (Stockholm - rektor for Collegio Svedese, Roma)
Msgr. Philippe Tran van Hoai (Huê, Vietnam, virker i Vatikanet)
Edgar Boglosa (Tagbilaran)
John Dermody (Westminster)
Do thanh Ha (USA)
Allen Morris (Westminster)
Simon Nguyen duc Thang (Westminster)
Nguyen quang Huy (Nha Trang)
Nguyen van Hien
Torbjørn Olsen (Tromsø - generalvikar for Trondheim Stift, sogneprest for St. Eystein, Bodø, og sogneadministrator for Den hl. Familie, Lofoten)
Jim Overton (Westminster)
Richard Parsons (Westminster)
Leonardo Polinar (Tagbilaran)
Johannes Vu manh Hung (Trondheim - sogneprest St. Torfinn, Levanger)
(ordensprester som virker i OKB)
Ellert Dahl, O.P. (sogneprest i St. Torfinn, Hamar, og Hl. Maria, Lillestrøm)
Morten Person, O.P.
Piotr Pisarek, O.M.I. (sogneprest i St. Mikael, Moss, og Hl. Maria, Askim)
(ordensprester utenlands)
Henk Heimeriks, O.F.M. (Nederland)
Anthony Nye, S.J. (England)
Seremoniar:
Cyprian Markowski, O.F.M. (2. kapellan i St. Olav, Oslo)

Informasjonstjenesten, OKB

av Webmaster publisert 16.08.1999, sist endret 16.08.1999 - 21:17