Fullstendig åpning av arkivene ikke mulig

Fullstendig åpning av arkivene ikke mulig så lenge personer nevnt i aktene fremdeles lever, sier p. Blet

Roma, 29.10.99 (KAP): En fullstendig og generell åpning av arkivene fra Pius XIIs tid (1939-1958) er etter Vatikanhistorikeren p. Pierre Blet SJ på det nåværende tidspunkt ennå ikke mulig. P. Blet sa i et intervju i det italienske jødiske tidsskrift "Shalom" (novemberutgaven) at man fortsatt må vente, så lenge personer nevnt i aktene fremdeles lever.

D. Reich, lederen for den internasjonale jødiske komité for interreligiøse konsultasjoner sier seg enig i at katolske og jødiske forskere sammen bør undersøke Vatikanets arkivmateriale for tiden omkring annen verdenskrig. Tre eksperter fra hver side bør etterprøve uklare spørsmål, riktignok kun i det allerede offentliggjorte materialet.

P. Blet betonte at Vatikanets arkiver fra den annen verdenskrig ikke er underlagt noen spesiell gradering, men blir behandlet akkurat som annet historisk materiale. Videre vi en siling av praktiske årsaker være vanskelig, da det ikke finnes noen indeks for arkivene. Når historikere vil sile ut materiale, må de utføre det samme arbeid som han og tre andre jesuitthistorikere gjorde mellom 1965 og 1981. Den gang hadde de fire forskerne i oppdrag fra pave Paul VI å sile materialet og offentliggjøre dokumentasjon av alle offisielle arkiver i elleve bind. I intervjuet kritiserer videre p. Blet teoriene til den britiske forfatteren John Cornwell i dennes siste bok, "Hitler's Pope". Spesielt framstillingen av pavens forhold til deportasjonen av jøder fra Roma i oktober 1943 er feilaktig. Cornwell har skrevet at paven ikke foretok seg noe mot denne deportasjonen. I virkeligheten, forteller p. Blet, protesterte ikke Vatikanet offentlig mot deportasjonen etter avtale med den tyske ambassadør Ernst von Weizsäcker, og overlot i stedet initiativet til ambassadøren. På grunn av dette diskrete initiativet ble ikke deportasjonen fortsatt; tallrike jøder ble forskånt og kunne gjemme seg klostre og kirkelige skoler.

På spørsmålet om Vatikanet av hensyn til følelsene til de overlevende fra jødeutryddelsen bør beslutte å dette saligkåringsprosessen for Pius XII i bero, sa p. Blet, at følelsene overfor denne paven kommer av en kampanje. Han håper at denne historiske perioden kan bli forsket på uten følelser og forutinntatthet.

K199906212

KATHPRESS/Vatikan/Archive/Pius.XII/Blet

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

av Webmaster publisert 29.10.1999, sist endret 29.10.1999 - 16:20