"Kristne må kjempe resolutt mot fattigdom"

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II har i forbindelse med det kommende årtusenskiftet krevd dyptgripende økonomiske reformer for å overvinne fattigdommen og et politisk engasjement fra de kristne for en mer rettferdig verden. Ved generalaudiensen på Petersplassen sa paven sist onsdag til 15.000 pilegrimer at de kristne må engasjere seg sammen med alle mennesker av god vilje for grunnleggende forandringer «gjennom egnede økonomiske og politiske programmer», slik at menneskeheten befris for fattigdommens svøpe.

Paven understreket at de mange millioner mennesker som lever under umenneskelige forhold, eller til og med sulter i hjel, fremfor alt er en utfordring for de rike nasjonene. Man kan ikke forkynne den elskende Gud Fader for disse brødre og søstre uten samtidig i Kristi navn å engasjere seg for en mer rettferdig verden.

Kathpress og Zenit 27. oktober 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.11.1999, sist endret 03.11.1999 - 10:53