Vatikanet offentliggjør religionsstatistikk

Vatikanets kongregasjon for Troens utbredelse har i oktober offentliggjort en beregning over verdensreligionenes styrke pr. 31/12 1997. Verdens befolkning var beregnet til 5.820.767.000 (nesten seks milliarder).

KRISTNE 1.994.754.000 34,27%
Hvorav katolikker 1.005.254.000 17,27%
MUSLIMER 1.088.500.000 18,70%
INGEN RELIGION 998.500.000 17,15%
HINDUER 801.500.000 13,77%
BUDDHISTER 396.500.000 6,81%
ATEISTER 244.500.000 4,20%
NYE RELIGIONER 154.500.000 2,65%
STAMMERELIGIONER 95.500.000 1,64%
SIKHER 22.500.000 0,39%
JØDER 21.500.000 0,37%
av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 05.11.1999 - 11:23