Paven sløyfer besøk til Nasaret?

Jerusalem - KI (KAP/CWN) - Den latinske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, tror at den planlagte pavereisen til Det hellige Land er helt avhengig av den omstridte moskebyggingen i Nasaret. Han sier at det er umulig å forutse om befolkningen fortsatt kommer til å være splittet og om det kan komme til uroligheter. Siste ord er ennå ikke sagt i saken.

Det er antydet at paven under sin valfart til Det hellige Land sløyfer Israel og bare besøker Betlehem i de palestinske selvstyreområdene. Dermed vil det ikke bli noe av det planlagte besøket i Bebudelsesbasilikaen den 25. mars - festen for Herrens bebudelse. Likeså kan alle reiseselskap bli oppfordret til ikke å sende noen kristne pilegrimer til Israel under det hellige år 2000, som er erklært av paven.

Kathpress og Catholic World News 5. - 8. november 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 10.11.1999, sist endret 10.11.1999 - 20:58