Roma gir ut guidebok om interreligiøs dialog

Vatikanet - KI (Zenit) - Om kort tid gir Vatikanets pavelige råd for interreligiøs dialog ut en guidebok om dialog over religionsgrensene med tittelen «Å gå sammen». I følge boken betyr bekjennelsen av troen på Jesus Kristus som verdens eneste Frelser ikke å gi etter for fristelsen til intoleranse eller fundamentalisme, men å befeste dialogen og samarbeidet som Kirken fører med verdens tradisjonelle religioner, som en del av Guds frelsesplan.

Håndboken, som er skrevet av biskop Felix Machado i samarbeid med medlemmer av det pavelige råd, utgis av Vatikanet. Kardinal Francis Arinze, rådets president, forklarer at håndbokens primære mål er å «introdusere katolikker for de viktigste religiøse tradisjonene i verden, og slik stimulere dem til å reflektere over kristendommen».

Teksten inneholder en betydelig bibliografi, som presenterer hver av religionene i summarisk form. Deretter følger en kronologisk orden, som begynner med de tradisjonelle religionene, inkludert de viktige orientalske religionene, og jødedommen og islam. Det gis også plass til jainismen og zoroastrismen. Kapittelet om kristendommen kommer til slutt, både i samsvar med Den katolske kirkes overbevisning og for å uttrykke den kristne tros åpenhet til alt som er sant og hellig i de forskjellige religiøse tradisjonene.

Den lille boken inneholder også tekster om nøkkelspørsmål i den interreligiøse dialog fra Johannes Paul IIs katekeser i løpet av de siste to år som forberedelse til jubileet 2000.

Zenit 14. november 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 17.11.1999, sist endret 17.11.1999 - 11:08