Nytt, fullstendig breviar!

Første del av den reviderte tidebønnboken foreligger nå. Den 12. november kom den fra trykkeriet, og boken, som er i samme format som Bønne- og messeboken, inneholder alle tekster, inkludert lesninger fra kirkefedrene, for tidebønnene for advent og jul. Etter hvert vil det komme bind for hver enkelt del av kirkeåret. Breviaret er organisert slik at man i hvert enkelt bind skal finne alle tekster som er nødvendige for å kunne be tidebønnene på de ulike tider i kirkeåret. Tilretteleggelsen har også hatt til hensikt å oppnå en mest mulig fortløpende fremstilling av tekstene.

Dette bindet er det første i den fullstendige norske utgaven av Liturgia Horarum, Den katolske kirkes tidebønner. Oversettelsen og musikken bygger videre på den utgaven som allerede har vært i bruk i mange år, Norske Tidebønner i to bind, utarbeidet av en gruppe søstre ved Sankta Katarinahjemmet i Oslo, og med musikk av avdøde Thoralf Norheim OP og Athanasius Kulbach SS.CC.

Musikken til tekstene foreligger separat. Et eget antifonarium til første bind vil foreligge utpå vårparten.

Utgaven er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Liv Due Robak OP, som redaksjonssekretær, Per Bjørn Halvorsen OP, som ansvarlig for oversettelsene, Wolfgang Plagge, assistert av Ragnhild Marie Bjelland OP, som komponist.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.11.1999, sist endret 18.11.1999 - 19:10