Paven krever lydighet av Kirken i Tyskland

Vatikanet- KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har oppfordret Den katolske kirke i Tyskland til en snarlig nyordning av svangerskapsrådgivningen. I løpet av de siste dagene har samtlige tyske besøker avlagt sitt Ad limina-besøk hos paven, og flere av dem har forlagt paven sine samvittighetsbetenkeligheter mot å tre ut av den statlige rådgivningstjenesten.

I sin tredje og siste tale til biskopene minnet paven på nytt om brevet fra Vatikanet der det ble krevd at Kirken trekker seg ut av det statlige rådgivningssystemet, fordi det etter rådgivningen blir utstedt en attest som gir rett til straffri abort. Paven understreker at rådgivning til gravide kvinner ligger ham svært på hjertet, men den må fremheve seg gjennom sin kvalitet og være et effektivt middel for å vinne kvinner i nød for livet.

Paven ytret seg kritisk om innflytelsen til ulike indre kirkelige reforminitiativ, og sa at enkelte grupper forsøker gjennom konsentrerte aksjoner og permanent press å innføre forandringer i Kirken som ikke er i samsvar med Kristi vilje. I denne situasjonen må biskopene tydelig vise vei og forsøke å samle. Paven gikk inn på flere omstridte temaer i den indre kirkelige debatten i Tyskland, og minnet gjentatte ganger biskopene om enheten med paven som Peters etterfølger.

Paven oppfordret med ettertrykk de tyske biskopene til å forsvare Kirkens lære om at prestevielser er forbeholdt menn mot indre kirkelig kritikk. Biskopene har som hyrder plikt til å tilbakevise krav fra enkeltpersoner eller grupperinger om det motsatte. Samtidig må de innby til en åpen og klar dialog i sannhet og kjærlighet. Kirken må hjelpe alle som ikke forstår eller deler denne læren, slik at de kan åpne sine hjerter.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 24.11.1999, sist endret 24.11.1999 - 23:30