Paven utnevner nye kardinaler?

Vatikanet - KI (CWN) - Ifølge den italienske avisen Il Messaggero vil pave Johannes Paul II snart innkalle et konsistorium og utnevne nye medlemmer av kardinalkollegiet. Det neste konsistoriet vil bli det åttende i Johannes Paul IIs pontifikat. Han har allerede utnevnt 126 av de 153 nåværende kardinalene. Av de 27 øvrige ble 26 utnevnt av pave Paul VI og 1 av pave Johannes XXIII.

Il Messaggero nevner tre tjenestemenn i Vatikanet som er høyst aktuelle kandidater til en rød hatt. De er den portugisiske erkebiskop Jose Saraiva Martins, prefekt for Helligkåringskongregasjonen, den polske erkebiskop Zenon Grocholewski, nyutnevnt prefekt for Kongregasjonen for katolsk utdannelse og den vietnamesiske erkebiskop Nguyen Van Thuan, president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax).

Kandidater til kardinalverdigheten er også en rekke prelater som leder store erkebispedømmer som tradisjonelt har vært kjent som kardinalseter. Disse inkluderer erkebiskopene Louis-Marie Bille av Lyon, formann for den franske bispekonferansen, Sean Brady av Armagh, primat for Irland, Severino Poletto av Torino og Josip Bozanic av Zagreb. Britiske katolikker venter også på utnevnelsen av en ny erkebiskop av Westminster, en stilling som ble ledig da kardinal Basil Hume døde i juni 1999.

Il Messaggero nevner også flere navn som sannsynlige kardinaler: erkebiskopene Claudio Hummes av Sao Paolo i Brasil, Geraldo Majella av Sao Salvador de Bahia i Brasil, Jorge Mario Bergoglio av Buenos Aires i Argentina, François-Xavier Errazuriz Ossa av Santiago de Chile, Pedro Rubiano Saenz av Bogotà i Colombia, Ivan Dias av Bombay i India, Ndingi Mwana'a Nzeki av Nairobi i Kenya og Bernard Agre av Abidjan i Elfenbenskysten.

Den italienske avisen spekulerer også i at paven vil utnevne to kardinaler "in pectore", og gjetter at dette vil være erkebiskop Jean-Baptiste Re, som nå tjenestegjør i Vatikanets statssekretariat, og en biskop fra undergrunnskirken i Kina.

Den 15.januar fyller kardinal John O'Connor av New York 80 år, og kan dermed ikke delta i kommende pavevalg. På det tidspunkt vil det være 105 kardinaler som kan delta i pavevalg, og dermed er det minst 15 "ledige plasser" i kollegiet, siden pave Paul VI bestemte at opp til 120 kardinaler kan delta ved pavevalg. Imidlertid overså pave Johannes Paul denne begrensningen ved siste konsistorium i 1998, da han brakte antallet av kardinaler under 80 år opp i et midlertidig rekordantall på 122.

Catholic World News 28. desember 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 05.01.2000, sist endret 05.01.2000 - 12:58