Stor feiring av 1000-årsjubileet for landets kristning

Budapest - KI (KAP) - Tusen år etter kroningen av Stefan I (1000-38) til konge av Ungarn ble hans krone på 1. nyttårsdag brakt fra Nasjonalmuseet til Parlamentet i Budapest. På et tidspunkt da landet håper på å bli tatt opp i Den europeiske Union hører Stefanskronen hjemme i Parlamentet som symbol på kristningen og Ungarns tilhørighet i Europa, sa statsminister Viktor Orban i Budapest. Kronen skal ha vært en gave fra pave Sylvester II til den ungarske kongen. Stefan ble helligkåret i 1083.

I Ungarns vestlige del, sør og vest for Donau, går evangeliseringen imidlertid tilbake til romertiden og er dermed nesten et årtusen eldre, men etter madjarenes erobring av landet markerer år 1000 den offisielle kristningen av landet.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 10.01.2000, sist endret 10.01.2000 - 11:40