Biskop Lehmann misforstått - ønsker ikke pavens avgang

Bonn - KI (KAP) - Formannen for den tyske bispekonferansen, biskop Karl Lehmann, ga søndag et intervju til Südwestrundfunk (SWR). Der ble han spurt om å kommentere spekulasjonene om at pave Johannes Paul II kommer til å trekke seg av helsemessige grunner i 2000.

Lehmann påpekte at han i de siste ukene og månedene hadde fått anledning til å treffe paven ofte, og at han var imponert over hans åndelige styrke. Han la til at han var overbevist om at paven, hvis han følte at hans helse ble for dårlig, ville ha kraft og mot til å si: "Jeg kan ikke lenger fylle embetet som det kreves". Men han sa at han ikke var sikker på om pavens omgivelser og hans rådgivere ville være innforstått med dette. Lehmann sa at han i flere år har hatt inntrykk av at paven har satt inn all sin livskraft på år 2000, og at høydepunktet for hans virke er det planlagte besøket i Det hellige land i mars.

På spørsmål om en mulig etterfølger sa Lehmann at blikket i Roma ble rettet mot det latinamerikanske kontinent. Men samtidig har man igjen lært å sette pris på hva Kirken i Italia betyr for verdenskirken.

Det italienske nyhetsbyrået ANSA laget deretter en melding hvor de siterte Lehmann slik: "Jeg mener at paven må ha mot til å si: Jeg kan ikke utføre oppgaven slik som det kreves". Dette førte til store oppslag i italiensk presse mandag, delvis av polemisk art. Nesten alle store aviser skrev på forsiden om den tyske Kirkens angivelige krav om pavens avgang. I kommentarer ble det skrevet om "brutale" og "overilte" uttalelser.

På bakgrunn av ANSA-meldingen kommenterte biskop Alessandro Maggiolini av Como at det dreier seg om "en slags aggresjon som også preges av dårlig smak". Forfatteren Vittorio Messori mente i avisintervjuer at paven for lengst ville ha gått av om han hadde kunnet velge. I radiointervjuer het det til og med at bak Lehmanns krav sto de nylig forverrede tysk-polske forbindelsene. Dessuten ble "Lehmanns innblanding" satt i sammenheng med den tyske Kirkens rikdom og deres bidrag til Vatikanet. Avisen La Repubblica skrev om "de tyske biskopenes sjokkerende forslag" under tittelen "Paven er trett - gå av!"

Biskop Lehmann rykket straks ut og beriktiget meldingene, og i et intervju med Vatikanradioen mandag erklærte han at han åpenbart var falt som offer for "jakten på sensasjonelle nyheter". Visse personer ville åpenbart skade ham og paven. Han hadde allerede orientert høytstående representanter i Vatikanet om intervjuet og sine egentlige uttalelser, blant dem kardinalstatssekretær Angelo Sodano og erkebiskop Giovanni Battista Re.

Lehmann la mandag til at "det kanskje ikke er noen dårlig ting for Kirken og dagens ungdomsorienterte samfunn å se at en gammel og syk pave fortsatt kan utføre sine plikter".

Pavens vikar for bispedømmet Roma, kardinal Camillo Ruini, hilste klargjøringen velkommen. Vatikanets pressekontor hadde i mellomtiden oversatt de aktuelle delene av intervjuet med Lehmann til italiensk og sendt oversettelsen ut til de italienske avisene.

Kathpress 9. og 10. januar og Catholic World News 10. januar 2000; o: pe

av Webmaster publisert 13.01.2000, sist endret 13.01.2000 - 11:28